Klára Křížová

Díky své dlouholeté zkušenosti jako vrcholový sportovec měla možnost spolupracovat s mnoha fyzioterapeuty a snaží se tyto zkušenosti předávat dál i skrz jógu. V jejích lekcích se pravidelně objevují základy vývojové kineziologie podle profesora Koláře. Lekce je určená pro všechny věkové kategorie, případně i těhotné. Večerní lekce jsou většinou pomalejší s důrazem na správné provedení pozic a dýchání, v ranních lekcích zapojujeme i cviky na posílení středu těla.


Co tě přivedlo k zájmu o zdravý životní styl?

Během vrcholového sportu jsem hledala variantu, jak zklidnit hlavu, protáhnout se a zároveň jsem hledala nějaký styl meditace.

Jak tento zájem ovlivnil Tvůj život?

Myslím si, že jsem díky józe začala více vnímat a uvědomovat si své tělo. A do života mi to přineslo nový životní styl a pohled na život jako takový. Prostě jsem si díky józe uvědomila, že je život i o něčem jiném, než o vítězství a výkonech.

Co bys vzkázala někomu, kdo váhá, zda začít řešit zdravý životní styl?

Často klienti mají obavy, že jógu nezvládnou. Doporučuji jim, aby si vybrali lektora a lekci, která je vhodná pro začátečníky. Určitě se netlačte do pozic, které jsou Vašemu tělu nepříjemné a bolestivé. Buďte k sobě ohleduplní a začněte pozvolna. I sebelepší jogín jednou začínal. Musíte sebe i své tělo postupně připravit, tak jako na vše v životě.

Na co se mohou těšit lidé, s kterými budeš spolupracovat?

Vždy se snažím, aby lidé nemysleli na své běžné starosti, ale užili si chvíli, kterou věnují sami sobě. Důležité a zároveň krásné je vnímat své tělo, každý pohyb, každou pozici i každý přechod do pozic.

Jakou vlastnost na sobě máš nejraději?

Umím se radovat z maličkostí.

Co bys poradil/a svému mladšímu já?

Vše má svůj čas. Když se do něčeho nadchnu, potřebuji to hned. Občas je lepší si chvilku počkat.