Klára Křížová

Díky své dlouholeté zkušenosti jako vrcholový sportovec měla možnost spolupracovat s mnoha fyzioterapeuty a snaží se tyto zkušenosti předávat dál i skrz yogu. V jejích lekcích se pravidelně objevují základy vývojové kineziologie podle profesora Koláře. Lekce je určená pro všechny věkové kategorie, případně i těhotné. Večerní lekce jsou většinou pomalejší s důrazem na správné provedení pozic a dýchání, v ranních lekcích zapojujeme i cviky na posílení středu těla.


Co Tě přivedlo ke cvičení yogy?

Během vrcholového sportu jsem hledala variantu, jak zklidnit hlavu, protáhnout se
a zároveň jsem hledala nějaký styl meditace.

Jak yoga ovlivnila Tvůj život?

Myslím si, že jsem díky yoze začala více vnímat a uvědomovat si své tělo. A do života mi to přineslo nový životní styl a pohled na život jako takový. Prostě jsem si díky yoze uvědomila, že je život i o něčem jiném, než o vítězství a výkonech.

Co bys vzkázala někomu, kdo váhá, zda začít cvičit yogu?

Často klienti mají obavy, že yogu nezvládnou. Doporučuji jim, aby si vybrali lektora a lekci, která je vhodná pro začátečníky. Určitě se netlačte do pozic, které jsou Vašemu tělu nepříjemné a bolestivé. Buďte k sobě ohleduplní a začněte pozvolna. I sebelepší yogín jednou začínal. Musíte sebe i své tělo postupně připravit,
tak jako na vše v životě.

Na co se mohou těšit účastníci Tvých lekcí?

Mé lekce jsou vedené hodně slovem a zaměřené hlavně na zdravý princip pohybu, zdravá záda.

Jakou vlastnost na sobě máš nejraději?

Že se ráda neustále vzdělávám a chci se posouvat dál. A často mi je říkáno, že se dokážu na lidi dobře nacítit a poznat, co právě potřebují.

Co bys poradil/a svému mladšímu já?

Že život není jen o závodění a úspěších.